Η εξέταση του μαθήματος των Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης αναβάλλεται. Θα σταλούν οδηγίες μέσω email σε μελλοντικό χρόνο για την εξέταση.