Μπορείτε να βρείτε μια προσομοίωση της τελικής εξέτασης του μαθήματος της Φυσικοχημείας (Ιούνιος 2021) στη διεύθυνση

https://www.flexiquiz.com/SC/N/testpc4b