Έπειτα από σχετικό έλεγχο, γνωστοποιείται πως οι προτεινόμενες ασκήσεις που αναγράφονται στο τέλος των διαλέξεων αντιστοιχίζονται πλήρως με την αγγλική έκδοση του βιβλίου (9η έκδοση) όπως έχει ήδη αναφερθεί στο μάθημα.