Οι διαλέξεις στις “Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης” θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο Β του Τμήματος Βιολογίας.