Σας ενημερώνω πως θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος που θα διαρκέσει 1 επιπλέον διδακτική ώρα την ερχόμενη Παρασκευή 25/11/2022,  αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι ενότητες Μικροσκοπία φθορισμού Ι και ΙΙ (Confocal και SPIM) μεταξύ 15.00 και 18.00. Οι παρουσιάσεις του 2ου κύκλου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/12/2022 αμέσως μετά το πέρας του μαθήματος που αφορά τη Φωτοακουστική Μικροσκοπία (10η διάλεξη).