Στο πλαίσιο του μαθήματος των  Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Βιοφωτονικής και μοριακής απεικόνισης του ΙΤΕ την ερχόμενη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να βρίσκονται έγκαιρα στην κεντρική είσοδο του ΙΤΕ για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας.