Οι διαλέξεις της Φυσικοχημείας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 13/2/2023 στις ώρες που προβλέπονται από το πρόγραμμα.