Η ξενάγηση στα εργαστήρια του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ στο πλαίσιο του μαθήματος των Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12/2023 στις 14.30. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να βρίσκονται στην κεντρική είσοδο του ΙΤΕ την προγραμματισμένη ώρα. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ξενάγηση, στην αίθουσα σεμιναρίων του ΙΤΕ.