Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραφείο: (+30) 2810 391482
Εργαστήριο: (+30) 2810 391958
Email: tserevel [at] iesl.forth.gr
Πλήρες Βιογραφικό: Download

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης είναι μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης του ΙΗΔΛ / ΙΤΕ. Έλαβε πτυχίο στη Φυσική (2006), Μεταπτυχιακό τίτλο στην “Οπτική και Όραση” (2008) και Διδακτορικό στη Φυσική (2013) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατά την περίοδο 2013-2014, ο Δρ. Τσερεβελάκης υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Technische Universität München (TUM) και μέλος του Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI). Το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής του έρευνας ήταν η ανάπτυξη ενός νέου, υβριδικού συστήματος απεικόνισης που ενσωμάτωνε μεθόδους μη γραμμικής μικροσκοπίας, όπως ο διφωτoνικά διεγειρόμενος φθορισμός και η γένεση οπτικών αρμονικών συχνοτήτων, μαζί με οπτοακουστική μικροσκοπία και μεσοσκοπία. Από το 2018 έως και σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης τα μαθήματα της Φυσικοχημείας (ΒΙΟΛ-151) και των Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης (ΒΙΟΛ-403ΔΕΜ). 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων οπτικών και οπτοακουστικών συστημάτων απεικόνισης για την παρακολούθηση σύνθετων βιολογικών διεργασιών χωρίς χρήση εξωγενών παραγόντων απεικονιστικής αντίθεσης σε μικροσκοπικές και μεσοσκοπικές χωρικές κλίμακες. Έχει δημοσιεύσει 46 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά, 5 peer-reviewed άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 1 κεφάλαιο βιβλίου, ενώ κατέχει και 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Optoacoustic microscopy at multiple discrete frequencies
Kellnberger, S., Soliman, D., Tserevelakis, G.J. , Seeger, M., Yang, H., Karlas, A., Prade, L., Omar, M., Ntziachristos, V.
Light: Science & Applications, Volume:7, Issue:1, Page:109, Year:2018,
DOI: https://doi.org/10.1038/s41377-018-0101-2

Delineating the anatomy of the ciliary body using hybrid optical and photoacoustic imaging
Tserevelakis, G.J., Avtzi, S., Tsilimbaris, M.K., Zacharakis, G.
Journal of Biomedical Optics, Volume:22, Issue:6, Page:060501, Year:2017,
DOI: https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.6.060501

Combining microscopy with mesoscopy using optical and optoacoustic label-free modes
Soliman, D., Tserevelakis, G.J., Omar, M., Ntziachristos, V.
Scientific Reports, Volume:5, Page:12902, Year:2015,
DOI: https://doi.org/10.1038/srep12902

Hybrid multiphoton and optoacoustic microscope
Tserevelakis G.J,  Soliman D., Omar M., Ntziachristos, V.
Optics Letters, Volume:39, Issue:7, Page:1819-1822, Year:2014,
DOI: https://doi.org/10.1364/OL.39.001819

Label-free imaging of lipid depositions in C. elegans using third-harmonic generation microscopy
Tserevelakis G.J, Megalou E.V., Filippidis G., Petanidou B., Fotakis C., Tavernarakis N.
PLOS One, Volume:9, Issue:1, Page:84431, Year:2014,
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084431

Cell tracking in live Caenorhabditis elegans embryos via third harmonic generation imaging microscopy measurements
Tserevelakis G.J., Filippidis G., Fotakis C., Megalou E.V., Tavernarakis N.
Journal of Biomedical Optics, Volume:16, Issue:4, Page:046019, Year:2011,
DOI: https://doi.org/10.1117/1.3569615