Γεώργιος Τσερεβελάκης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Γραφείο: (+30) 2810 391933
Εργαστήριο: (+30) 2810 391958
Fax: (+30) 2810 391318
Email: tserevel [at] iesl.forth.gr
Πλήρες Βιογραφικό: Download

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Τσερεβελάκης έλαβε πτυχίο στη Φυσική (2006), Μεταπτυχιακό τίτλο στην “Οπτική και Όραση” (2008) και Διδακτορικό στη Φυσική (2013) από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνισης του ΙΗΔΛ / ΙΤΕ και διδάσκων στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατά την περίοδο 2013-2014, ο Δρ. Τσερεβελάκης ήταν Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Technische Universität München (TUM) και μέλος του Institute of Biological and Medical Imaging (IBMI). Το αντικείμενο της έρευνάς του ήταν η ανάπτυξη ενός νέου, υβριδικού συστήματος απεικόνισης που ενσωμάτωνε μεθόδους μη γραμμικής μικροσκοπίας, όπως ο διφωτoνικά διεγειρόμενος φθορισμός και η γένεση οπτικών αρμονικών συχνοτήτων, μαζί με οπτοακουστική μικροσκοπία και μεσοσκοπία.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων οπτικών και οπτοακουστικών συστημάτων απεικόνισης για την παρακολούθηση σύνθετων βιολογικών διεργασιών χωρίς χρήση εξωγενών παραγόντων απεικονιστικής αντίθεσης σε μικροσκοπικές και μεσοσκοπικές χωρικές κλίμακες. Έχει δημοσιεύσει 41 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά, 5 peer-reviewed άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 1 κεφάλαιο βιβλίου, ενώ κατέχει και 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Optoacoustic microscopy at multiple discrete frequencies
Kellnberger, S., Soliman, D., Tserevelakis, G.J. , Seeger, M., Yang, H., Karlas, A., Prade, L., Omar, M., Ntziachristos, V.
Light: Science & Applications, Volume:7, Issue:1, Page:109, Year:2018,
DOI: https://doi.org/10.1038/s41377-018-0101-2

Delineating the anatomy of the ciliary body using hybrid optical and photoacoustic imaging
Tserevelakis, G.J., Avtzi, S., Tsilimbaris, M.K., Zacharakis, G.
Journal of Biomedical Optics, Volume:22, Issue:6, Page:060501, Year:2017,
DOI: https://doi.org/10.1117/1.JBO.22.6.060501

Combining microscopy with mesoscopy using optical and optoacoustic label-free modes
Soliman, D., Tserevelakis, G.J., Omar, M., Ntziachristos, V.
Scientific Reports, Volume:5, Page:12902, Year:2015,
DOI: https://doi.org/10.1038/srep12902

Hybrid multiphoton and optoacoustic microscope
Tserevelakis G.J,  Soliman D., Omar M., Ntziachristos, V.
Optics Letters, Volume:39, Issue:7, Page:1819-1822, Year:2014,
DOI: https://doi.org/10.1364/OL.39.001819

Label-free imaging of lipid depositions in C. elegans using third-harmonic generation microscopy
Tserevelakis G.J, Megalou E.V., Filippidis G., Petanidou B., Fotakis C., Tavernarakis N.
PLOS One, Volume:9, Issue:1, Page:84431, Year:2014,
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084431

Cell tracking in live Caenorhabditis elegans embryos via third harmonic generation imaging microscopy measurements
Tserevelakis G.J., Filippidis G., Fotakis C., Megalou E.V., Tavernarakis N.
Journal of Biomedical Optics, Volume:16, Issue:4, Page:046019, Year:2011,
DOI: https://doi.org/10.1117/1.3569615