Ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με τις ασκήσεις Φυσικοχημείας

Έπειτα από σχετικό έλεγχο, γνωστοποιείται πως οι προτεινόμενες ασκήσεις που αναγράφονται στο τέλος των διαλέξεων αντιστοιχίζονται πλήρως με την αγγλική έκδοση του βιβλίου (9η έκδοση) όπως έχει ήδη αναφερθεί στο μάθημα.

3ος γύρος παρουσιάσεων στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (Μη γραμμική μικροσκοπία, Φωτοακουστική μικροσκοπία, CARS, Nanoscopy-STED)

Ο 3ος γύρος παρουσιάσεων του μαθήματος για τις τεχνικές Μη γραμμική μικροσκοπία, Φωτοακουστική μικροσκοπία, CARS, Nanoscopy-STED θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/1/2022 αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Παρακαλώ να δηλώσετε το θέμα της παρουσίασής σας καθώς και το όνομα του συνεργάτη σας έγκαιρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα Σύνδεσμοι της παρούσας

2ος γύρος παρουσιάσεων στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (PAT, Confocal, SPIM)

Ο 2ος γύρος παρουσιάσεων του μαθήματος για τις τεχνικές PAT, Confocal και SPIM θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3/12/2021 αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Παρακαλώ να δηλώσετε το θέμα της παρουσίασής σας καθώς και το όνομα του συνεργάτη σας έγκαιρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα Σύνδεσμοι της παρούσας ιστοσελίδας.

1ος γύρος παρουσιάσεων στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (X-Ray CT, PET, Ultrasound)

Ο 1ος γύρος παρουσιάσεων του μαθήματος για τις τεχνικές X-Ray CT, PET και Ultrasound θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12/11/2021 αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Παρακαλώ να δηλώσετε το θέμα της παρουσίασής σας καθώς και το όνομα του συνεργάτη σας έγκαιρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα Σύνδεσμοι της παρούσας ιστοσελίδας.

Go to Top