Ανακοινώσεις

Ξενάγηση στα εργαστήρια ΙΤΕ

Η ξενάγηση στα εργαστήρια του ΙΗΔΛ/ΙΤΕ στο πλαίσιο του μαθήματος των Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12/2023 στις 14.30. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να βρίσκονται στην κεντρική είσοδο του ΙΤΕ την προγραμματισμένη ώρα. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ξενάγηση, στην αίθουσα σεμιναρίων του ΙΤΕ.

Ανακοινώσεις για το μάθημα της Φυσικοχημείας

Στο πλαίσιο αναπλήρωσης μαθημάτων της Φυσικοχημείας, θα πραγματοποιηθούν τρίωρες διαλέξεις  τη Δευτέρα 8 Μαΐου (15.00-18.00) και την Πέμπτη 18 Μαΐου (9.00-12.00). Επίσης, διευκρινίζεται πως η αρίθμηση των προτεινόμενων ασκήσεων του μαθήματος αφορά στην αγγλική (ηλεκτρονική) έκδοση του βιβλίου Atkins και όχι στο ελληνικό σύγγραμα που έχει δοθεί.

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Βιοφωτονικής και μοριακής απεικόνισης στο ΙΤΕ

Στο πλαίσιο του μαθήματος των  Ειδικών Τεχνικών Βιοαπεικόνισης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Βιοφωτονικής και μοριακής απεικόνισης του ΙΤΕ την ερχόμενη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να βρίσκονται έγκαιρα στην κεντρική είσοδο του ΙΤΕ για να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας.

Αναπλήρωση μαθήματος στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης / Παρουσιάσεις 2ου κύκλου

Σας ενημερώνω πως θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος που θα διαρκέσει 1 επιπλέον διδακτική ώρα την ερχόμενη Παρασκευή 25/11/2022,  αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν οι ενότητες Μικροσκοπία φθορισμού Ι και ΙΙ (Confocal και SPIM) μεταξύ 15.00 και 18.00. Οι παρουσιάσεις του 2ου κύκλου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/12/2022 αμέσως μετά το πέρας

Ενημέρωση σχετικά με τις παρουσιάσεις στο μάθημα Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης

Ο πρώτος κύκλος των παρουσιάσεων θα διεξαχθεί αμέσως μετά το πέρας της 6ης διάλεξης (Εισαγωγή στην οπτική μικροσκοπία) και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες X-Ray CT, PET, Ultrasound και φωτοακουστική τομογραφία. Ο δεύτερος κύκλος των παρουσιάσεων θα διεξαχθεί αντίστοιχα την ημέρα της 10ης διάλεξης (Φωτοακουστική μικροσκοπία) και θα περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες Confocal microscopy,

Ενημέρωση σχετικά με τις ασκήσεις Φυσικοχημείας

Έπειτα από σχετικό έλεγχο, γνωστοποιείται πως οι προτεινόμενες ασκήσεις που αναγράφονται στο τέλος των διαλέξεων αντιστοιχίζονται πλήρως με την αγγλική έκδοση του βιβλίου (9η έκδοση) όπως έχει ήδη αναφερθεί στο μάθημα.

3ος γύρος παρουσιάσεων στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (Μη γραμμική μικροσκοπία, Φωτοακουστική μικροσκοπία, CARS, Nanoscopy-STED)

Ο 3ος γύρος παρουσιάσεων του μαθήματος για τις τεχνικές Μη γραμμική μικροσκοπία, Φωτοακουστική μικροσκοπία, CARS, Nanoscopy-STED θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/1/2022 αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Παρακαλώ να δηλώσετε το θέμα της παρουσίασής σας καθώς και το όνομα του συνεργάτη σας έγκαιρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα Σύνδεσμοι της παρούσας

2ος γύρος παρουσιάσεων στις Ειδικές Τεχνικές Βιοαπεικόνισης (PAT, Confocal, SPIM)

Ο 2ος γύρος παρουσιάσεων του μαθήματος για τις τεχνικές PAT, Confocal και SPIM θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3/12/2021 αμέσως μετά το τέλος της διάλεξης. Παρακαλώ να δηλώσετε το θέμα της παρουσίασής σας καθώς και το όνομα του συνεργάτη σας έγκαιρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ενότητα Σύνδεσμοι της παρούσας ιστοσελίδας.

Go to Top